Corona vaccination

Corona vaccination efterår 2022

Sundhedsstyrelsen forventer, at der henover efteråret og vinter vil ske en opblussen i epidemien med covid-19, ligesom vi har set de foregående år. Den beskyttelse mod covid-19 vi har i Danmark er aftagende, fordi det er længe siden, at de fleste er blevet vaccineret. Derfor anbefaler vi vaccination af personer på 50 år og derover samt udvalgte risikogrupper

Hvem vil blive tilbudt vaccination mod covid-19?

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler vi, at pårørende til personer i særlig øget risiko tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

Sundhedsstyrelsen vil inden opstart af vaccinationsprogrammet offentliggøre retningslinjer for hvilke personer under 50 år, der anbefales booster-vaccination.

Følg med på https://www.sst.dk/da/corona/vaccination