Influenzavaccination

Influenza vaccination 2022

Læs evt. mere på https://www.sst.dk/da/influenza

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle. Influenza er hyppigst i vintersæsonen. For nogle kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende. Fra 1. oktober 2022 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

I år anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Kronisk syge tilbydes vaccination mod influenza

Har du en kronisk sygdom som fx KOL, astma, diabetes eller kronisk lever- og nyresvigt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret mod influenza, uanset din alder.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du har en af de følgende kroniske sygdomme:

  • Kronisk lungesygdom
  • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • Diabetes 1 eller 2
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- og nyresvigt
  • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Svært overvægtige med BMI >35

Kroniske sygdomme kan svække immunforsvaret, hvilket bl.a. betyder, at man kan være i øget risiko for at blive smittet med influenza, fordi immunforsvaret ikke virker helt, som det skal. Kroppens evne til at bekæmpe infektionen påvirkes også, og det betyder, at man er i øget risiko for komplikationer under et influenzaforløb, fx lungebetændelse eller et længerevarende og svært sygdomsforløb.
Influenza kan også påvirke kroppen, så det er sværere at kontrollere den kroniske sygdom. Det er fx tilfældet for diabetes, hvor høj feber gør det svært at regulere blodsukkeret ordentligt.

Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

1) Personer, der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2023.

2) Førtidspensionister.

3) Personer med følgende tilstande som nævnt i litra a-g:

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

g) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>35) efter en lægelig vurdering.

4) Børn fra 6 måneder og voksne med alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

5) Personer i samme husstand som børn i øget risiko for alvorlig influenza, jf. § 3, nr. 4.

6) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

7) Gravide i 2. eller 3. trimester.

8) Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

9) Børn, der er fyldt 2 år, og som ikke er fyldt 7 år, på tidspunkt for 1. vaccination. Børn, der har påbegyndt vaccination senest 15. januar 2022, men mangler 2. vaccination eller efter 1. vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2023.

10) Personale i sundheds- og plejesektoren, der har tæt kontakt med personer i øget risiko for alvorligt forløb med influenza i forbindelse med opgaver inden for pleje, omsorg og behandling, jf. nr. 1-6, og som er nævnt i litra a-gg:

a) Læger.

b) Sygeplejersker.

c) Farmaceuter.

d) Kiropraktorer.

e) Tandlæger.

f) Afspændingspædagoger.

g) Bandagister.

h) Bioanalytikere.

i) Ergoterapeuter.

j) Fysioterapeuter.

k) Jordemødre.

l) Kliniske diætister.

m) Optometrister.

n) Radiografer.

o) Audiologiassistenter.

p) Farmakonomer.

q) Fodterapeuter.

r) Neurofysiologiassistenter.

s) Tandklinikassistenter.

t) Tandplejere.

u) Tandteknikere.

v) Beskæftigelsesvejledere.

w) Plejere.

x) Plejehjemsassistenter.

y) Social- og sundhedsassistenter.

z) Social- og sundhedshjælpere.

aa) Psykologer.

bb) Lægesekretærer.

cc) Sundhedsservicesekretærer.

dd) Portører.

ee) Paramedicinere.

ff) Ambulancebehandlere.

gg) Ambulanceførere.