Klinikkens historie

Praksis historie kan føres ca. 80 år tilbage.

Der er stadig patienter som kan huske lægen fra dengang C. Schou, som praktiserede i ca. 20 år.

Herefter overtog Holger Andersen praksis. Også han fungerede som læge i ca. 20 år.

Så overtog Mogens Hørlyk klinikken i 1964.

Mogens Lyhne købte praksis af Mogens Hørlyk i 1984.

I 1988 overtog Jens Müller halvdelen af praksis. I 1998 blev Jens Müller dræbt ved en trafikulykke.

Jesper Trier købte herefter i 1998  halvdelen af praksis.

I 2014 købte Sofie Rohde Mogens Lyhnes andel af praksis.