Vanedannende medicin

Vanedannende medicin

Sundheds- og ældreministeriet har udgivet en ny vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner), samt stærkt smertestillende medicin (morfin eller lign.), tilsammen kaldet afhængighedsskabende eller vanedannende medicin.

Sundheds- og ældreministeriet har besluttet, at recept på sovemedicin og angstdæmpende medicin nu kun kan fås ved konsultation hos lægen.

Det er derfor ikke muligt at bestille medicinen hos sekretæren eller via hjemmesiden.

Behandling med de pågældende midler kan endvidere føre til inddragelse af kørekortet, samt manglende mulighed for udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekortet.

Vejledningen anbefaler at bruge:

– sovemedicin i højst 1-2 uger
– angstdæmpende medicin i højst 4 uger
– Brug af korttidsvirkende stærk smertestillende medicin, kun bruges ved akutte smertetilstande.

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer.

Behandling vil som hovedregel medføre en påvirkning svarende til en alkoholpromille på 0,6 – 1,2. Generelt kan det ikke anbefales, at der føres motorkøretøj under behandling med stærke smertestillende midler, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, idet der uanset tilvænning vil være en påvirkning svarende til promillekørsel.

Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:
– svimmelhed
– døsighed
– hukommelsesbesvær
– koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er:
– angst
– uro
– søvnbesvær

Derfor skal man gennemgå en langsom nedtrapning af behandlingen. Tal med lægen om dette.

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece til patienter og pårørende, du kan læse denne på nedenstående link: http://medicinmedfornuft.dk/download/patientfolder.pdf

Genanmodning om beroligende medicin skal altid foregå ved en konsultation, og kan ikke bestilles elektronisk via vores hjemmeside eller telefonisk.
Vores sekretær er instrueret i ovennævnte procedure samt vores instruks om medicin-fornyelse af sovemedicin og angstdæmpende medicin.

Genanmodning om stærk smertestillende medicin, som er korttids-virkende skal altid foregå ved en konsultation, og kan ikke bestilles elektronisk via vores hjemmeside eller telefonisk.

F.eks:
· Ketogan (findes ikke som depotpræparat) · Hydromorphon (Palladon) – som instant release. · Fentanyl – andre administrationsformer end plaster. · Morfin (bortset fra depotmorfin fx Contalgin). · Oxycodon (bortset fra depotpræparatet Oxycontin). · Codein · Pethidin. · Nicomorphin. · Tramadol (bortset fra depotpræparatet)

Genanmodning om stærk smertestillende medicin, som er langtidsvirkende-virkende skal altid som hovedregel anmodes om ved en konsultation, og kan ikke bestilles elektronisk via vores hjemmeside eller telefonisk.
F.eks:
· Tradolan retard/Tramadol (Mandolgin R, Dolol R, Gemadol R, Tramadol R, Tradolan R, Dolatramyl R) · Contalgin (Doltard, Malfin) · Oxycodon (Oxycontin, Oxycodonhydrochlorid, Orionox) · Fentanylplaster (Durogesic, Matrifen, Fentanyl · Metadon
Vores sekretær er instrueret i ovennævnte procedure samt vores instruks om medicin-fornyelse af stærkt smertestillende medicin.