Vanedannende medicin

Styrelsen for Patientesikkerhed har besluttet, at recept på sovemedicin og angstdæmpende medicin, kun kan fås ved konsultation hos lægen.

Det er derfor ikke muligt at bestille medicinen hos sekretæren eller via hjemmesiden.

Vejledningen anbefaler at bruge:

– sovemedicin i højst 1-2 uger
– angstdæmpende medicin i højst 4 uger
– Brug af korttidsvirkende stærk smertestillende medicin, kun bruges ved akutte smertetilstande.

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer.

Genanmodning om beroligende medicin skal altid foregå ved en konsultation, og kan ikke bestilles elektronisk via vores hjemmeside eller telefonisk.
Vores sekretær er instrueret i ovennævnte procedure samt vores instruks om medicin-fornyelse af sovemedicin og angstdæmpende medicin.

Genanmodning om stærk smertestillende medicin, som er korttids-virkende skal altid foregå ved en konsultation, og kan ikke bestilles elektronisk via vores hjemmeside eller telefonisk.

F.eks:
· Ketogan (findes ikke som depotpræparat) · Hydromorphon (Palladon) – som instant release. · Fentanyl – andre administrationsformer end plaster. · Morfin (bortset fra depotmorfin fx Contalgin). · Oxycodon (bortset fra depotpræparatet Oxycontin). · Codein · Pethidin. · Nicomorphin. · Tramadol (bortset fra depotpræparatet)

Genanmodning om stærk smertestillende medicin, som er langtidsvirkende-virkende skal altid som hovedregel anmodes om ved en konsultation, og kan ikke bestilles elektronisk via vores hjemmeside eller telefonisk.
F.eks:
· Tradolan retard/Tramadol (Mandolgin R, Dolol R, Gemadol R, Tramadol R, Tradolan R, Dolatramyl R) · Contalgin (Doltard, Malfin) · Oxycodon (Oxycontin, Oxycodonhydrochlorid, Orionox) · Fentanylplaster (Durogesic, Matrifen, Fentanyl · Metadon

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver:
Om ordination af afhængighedsskabende lægemidler i almen praksis

Receptfornyelse
Indikationen for behandlingen skal som udgangspunkt revurderes ved hver receptfornyelse.
Derfor skal receptfornyelse ske ved personligt fremmøde og ikke ved telefon eller internet-/e-mail-konsultation.
Hvis patienten ikke er transportabel, bør lægen som udgangspunkt tilse patienten på bopælen.
Ved revurderingen tages stilling til klinisk effekt, bivirkninger, tegn på afhængighed, toleransudvikling eller misbrug/skadelig brug af lægemidlet.
Der kan dog under særlige omstændigheder undtagelsesvis være patienter, hvor recepten kan fornyes telefonisk eller via e-mail. Det skal i så fald fremgå tydeligt af behandlingsplanen, hvad de særlige omstændigheder er.

Som udgangspunkt skal receptfornyelsen ske ved konsultation hos lægen, men hvis der foreligger en konkret behandlingsplan, hvor der er taget stilling til patientens behandling i nogle måneder frem, dog højst 6 måneder, kan det personlige fremmøde ske hos praksispersonalet. Praksispersonalet skal i så fald være instrueret i, hvad konsultationen skal indeholde, og det skal fremgå tydeligt af behandlingsplanen.
Udtrapning
Det skal med jævne mellemrum vurderes, om der stadig er indikation for behandlingen og lægen skal tilbyde patienten hjælp til at trappe ud af behandlingen. Lægen skal udarbejde en plan for udtrapning og tilbyde patienten den nødvendige medicinske behandling og psykosociale støtte undervejs. Det er individuelt hvor hurtigt, der kan trappes ud, og hvis patienten har været i behandling længe, bør der udvises forsigtighed i forbindelse med udtrapning af benzodiazepiner på grund af risikoen for kramper.