Utilsigtede hændelser.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler.

Du skal rapportere utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Du skal dog ikke rapportere bivirkninger ved medicin.Du skal rapportere de utilsigtede hændelser, som du selv er impliceret i og hændelser, du bliver opmærksom på hos andre.

Pjece til patienter og pårørende

”Hjælp os med at blive bedre” er en pjece til dig, der har oplevet, at noget er gået galt i sundhedsvæsenet (en utilsigtet hændelse), og som vil være med til at forebygge, at fejlen sker for andre. I pjecen står også, hvor du finder mere information om dine øvrige handlemuligheder.

tryk her for at komme til hjemmesiden for utilsigtede hændelser